Kontakt z organizatorami:

Alicja
Goły

alicja.goly@bestgliwice.pl

+48 603 470 502

Główny Koordynator

Paulina
Bednarz

paulina.bednarz@bestgliwice.pl

+48 513 175 395

Koordynator ds. Promocji

Joanna
Januła

joanna.janula@bestgliwice.pl

+48 515 180 189

Koordynator ds. Kontaktów z Firmami

Ewelina Pieńkosz

ewelina.pienkosz@bestgliwice.pl

+48 732 773 059

Koordynator ds. Grafiki

Marta Beńko

marta.benko@bestgliwice.pl

+48 600 418 099

Koordynator ds. Zasobów Ludzkich

Maria Marchewka

maria.marchewka@bestgliwice.pl

+48 532 259 761

Koordynator ds. Kontaktu z Mediami

Filip Janiczak

filip.janiczak@bestgliwice.pl

+48 511 293 748

Koordynator ds. Logistyki

Katarzyna Kmiecik

katarzyna.kmiecik@bestgliwice.pl

+48 513 379 215

Koordynator ds. Mediów Społecznościowych