Kontakt z organizatorami:

Paulina
Bednarz

paulina.bednarz@bestgliwice.pl

+ 48 513 175 395

Główny Koordynator

Marta
Kurzeja

marta.kurzeja@bestgliwice.pl

+48 504 471 667

Koordynator ds. Kontaktu z Firmami IT

Maria
Marchewka

maria.marchewka@bestgliwice.pl

+48 532 259 761

Koordynator ds. Kontaktów z Firmami

Michał Dzieżok

michal.dziezok@bestgliwice.pl

+48 575 600 405

Koordynator ds. Promocji

Magdalena Czopka

magdalena.czopka@bestgliwice.pl

+48 725 100 843

Koordynator ds. Grafiki

Przemysław Wojciech

przemyslaw.wojciech@bestgliwice.pl

+48 731 475 253

Koordynator ds. Kontaktu z Mediami

Paweł Grabowski

pawel.grabowski@bestgliwice.pl

+48 608 844 761

Koordynator ds. Logistyki

Paweł Biela

pawel.biela@bestgliwice.pl

+48 666 381 235

Koordynator ds. Logistyki

Wiktor Pastwa

wiktor.pastwa@bestgliwice.pl

+48 533 445 813

Koordynator ds. Zasobów Ludzkich